Енергоконсалтинг

ТОВ «Регіональна інвестиційно-консалтингова компанія» має великий досвід у розробці бізнес-планів інвестиційних проектів в енергетиці, проведенні інвестиційного аналізу, підготовці презентацій та інвестиційних меморандумів для іноземних інвесторів.

При реалізації інвестиційних проектів зі створення нових джерел енергії, а також на шляху модернізації існуючих потужностей, енергетичні компанії та промислові енергоємні підприємства здійснюють пошук і вибір джерел інвестування та механізмів фінансування.

ТОВ «РІКК» надає послуги з вибору оптимального варіанту фінансування проекту, побудови фінансової моделі бізнес-процесу, розробці бізнес-планів та побудові ефективної стратегії розвитку бізнесу.

ЭнергоконсалтингЭнергоконсалтинг