Розробка стратегії розвитку бізнесу

Стратегічне планування - це вироблення стратегії за допомогою формалізованої процедури, яка розписана по етапам, методикам і технікам. Ця процедура спрямована на побудову як моделі майбутнього («як хочеться»), так і програми переходу з поточного стану до цієї моделі.

Стратегічне планування - це найсучасніший метод стратегічного управління і найбільш високоінтелектуальний і дорогий етап менеджменту взагалі.

Стратегічний план - це об'ємний документ, де майбутнє розписано для керівника за певним трафаретом і з відповідним ступенем деталізації.

Процес стратегічного планування складається з трьох етапів: аналізу сьогоднішнього стану бізнесу, вироблення моделі бізнесу завтрашнього і розробки програми розвитку (рис.1).

Разработка стратегии развития бизнеса

Стратегічне планування задає перспективні напрямки розвитку підприємства, визначає основні види його діяльності, дозволяє пов'язати в єдину систему маркетингову, проектну, виробничу і фінансову діяльність. Стратегічний план забезпечує адаптацію підприємства до зовнішнього середовища, до розподілу ресурсів і внутрішню координацію діяльності з метою виявлення сильних і слабких сторін. Стратегічний план на великих підприємствах, як правило, довгостроковий. Але часовий період стратегічного плану для різних підприємств може бути різним і те, що є довгостроковим для одного підприємства, може бути короткостроковим для іншого. Стратегічне планування на підприємствах повинно бути спрямоване на їх довгостроковий розвиток, досягнення високих темпів економічного зростання. Розвиток - це процес, в якому збільшуються можливості і бажання підприємства задовольняти свої бажання та потреби споживачів. Таким чином, стратегічне планування повинно забезпечити необхідний економічний ріст і бажаний рівень розвитку підприємства на майбутній довгостроковий період.

Розробка стратегії компанії є необхідною умовою успішного розвитку компанії в довгостроковій періоді. Правильно поставлені цілі, врахувння рівня конкуренції та аналіз перспектив розвитку галузі допомагають компаніям перемогти в конкурентній боротьбі. Стратегія розвитку визначає орієнтири і напрями розвитку компанії.

Компанія ТОВ «РІКК» пропонує послуги з розробки стратегічного бізнес-плану. Стратегічний бізнес-план розробляється для управління реальним бізнесом, він лежить в основі бюджетного процесу. Це важливий документ для керування бізнес-процесами, керівництво до дії, реальний план розвитку Вашого бізнесу.

Скачати прайс-лист