Оцінка діяльності підприємств та пошук підвищення його еффективності

Під час побудови стратегії розвитку існуючого бізнесу або з метою підвищення його ефективності необхідно розуміти поточну ситуацію в цілому. Як правило, бухгалтерська інформація не дає повного уявлення про реальний фінансовий стан підприємства, а тим більше не відповідає на запитання: в чому причина низької ефективності бізнесу і, що потрібно зробити для підвищення його ефективності

Компанія ТОВ «РІКК» пропонує новий підхід до оцінки ефективності існуючого бізнесу. Практика показує, що для визначення відхилень в існуючих бізнес-процесах необхідно провести порівняння ідеального бізнесу з реальним. Ідеальною бізнес-моделлю є модель бізнесу, яку становлять для розрахунку бізнес-плану, де вибудовують всі параметри і їх взаємодія відповідно до норм і правил ефективного ведення бізнесу. Після складання ідеальної моделі, будувається реальна модель Вашого бізнесу, де в цифровому вигляді описані бізнес-процеси Вашого підприємства.

Після того, як обидві моделі в однаковому форматі готові, проводиться порівняння результатів за окремими показниками та бізнес-процесів і ефективності в цілому.

Візьмемо для прикладу тваринництво:

Маємо:

а) тваринницьку ферму (свинарник, молочну ферму або ін.);

б) сумніви в ефективності роботи ферми.

Необхідно:

а) визначити ефективність роботи ферми в даний час;

б) знайти неефективні бізнес-процеси;

в) вказати шляхи підвищення ефективності;

г) підтвердити всі пункти аналітикою та розрахунками.

Підхід до вирішення завдання:

Основними бізнес-процесами тваринництва є:

Відтворення та структура стада:

Для аналізу відтворення вибудовується процес народжуваності в часі з допустимими нормами відмінка. Ця частина моделі дозволяє розрахувати к-сть тварин у стаді і структуру стада в цілому (нормативну та реальну). В результаті проведеної роботи, Замовник бачить, чи відповідає його бізнес існуючим нормам, чи не перевищує падіж худоби нормальне значення. Якщо це має місце, то дивимося, в яких періодах життя це відбувається, і розбираємося з яких причин. Відповіді можуть бути зовсім різними. Наприклад, визначена нормальна народжуваність і високий падіж у період від народження то відбирання. Це може відбуватися з вини та недогляд працівників, а в результаті зводити ефективність всього бізнесу до «0».

Також важлива структура стада, наприклад, в молочному тваринництві неефективність бізнес-процесів може бути обумовлена неправильною структурою стада, коли є не досить високий % дійних корів і велике поголів'я молодняка, тобто дохід отримуємо від реалізації молока, а годуємо і утримуємо все стадо. В результаті доходів від реалізації молока не вистачає на утримання ферми і т.п.

Технологія утримання:

В даному розділі показуємо, скільки часу оптимально тримати тварину від народження до забою, які норми корму передбачені і який його склад для різних вікових груп, якої ваги має досягти тварина на кожному етапі, технологічне обладнання, витрати праці, медикаментів та ін. Зіставляємо нормативні результати з фактичними даними аналізованого підприємства і визначаємо відхилення та їх причини.

Годування та кормова база:

Один з найскладніших розділів для аналізу за умови, що існує власна кормова база. У цій частині визначаються витрати кормів за видами корму, витрати на доставку, ефективність використання корму, а також проводиться аналіз закупівельної ціни корму (розглядаються альтернативні постачальники та їх ціни). Проведення аналізу кормової бази дасть відповідь на питання, що вигідніше в конкретній ситуації - вирощувати корм самостійно (власне рослинництво, якщо дозволяють земельні ресурси) або купувати.

Реалізація кінцевого продукту (м'яса в живій вазі, молока, тощо).

У відповідності до планових показників визначається період реалізації худоби і кількість тварин на забій, їхня вага до забою. Дані порівнюються з фактичними результатами підприємства, що дозволяє не тільки визначити відхилення, а й розрахувати обсяг недоотриманого прибутку в результаті виявлених порушень бізнес-процесів. За результатами проведеної оцінки ефективності бізнесу можуть бути визначені напрями, що підлягають кардинальним змінам або розвитку. На основі отриманих даних формується найбільш ефективна стратегія розвитку конкретно для Вашого бізнесу.

Скачати прайс-лист