Комплексне управління реалізацією інвестиційного проекту

Управління проектом - це обмежений у часі процес, що складається з послідовності етапів, спрямованих на досягнення цілей проекту. Сутність управління проектами полягає у створенні інноваційних та унікальних продуктів або послуг, тобто в задоволенні вимог, наданих проекту, при оптимальному поєднанні цілей, термінів, витрат та інших характеристик проекту.

Проектне управління підпорядковується структурній логіці, що складається в послідовному досягненні цілей проекту. Кожна з цілей проекту реалізується на різних стадіях, в сукупності формують життєвий цикл проекту. Правильний аналіз поточної структури підприємства, цілей, яких необхідно досягти в процесі управління проектом, послідовне планування етапів досягнення поставлених цілей та виконання завдань у встановлені терміни - умови, дотримання яких необхідно для успішної побудови життєвого циклу конкретного проекту та управління проектами в цілому.

Забезпечити професійне управління проектами підприємства можна двома шляхами: побудувати власну систему управління проектами або скористатися послугами сторонніх організацій (аутсорсинг). Іноді варто поєднати ці два підходи, тобто співробітники підприємства працюють в команді з аутсорсерами і, таким чином, набувають знання і досвід.

Наша компанія супроводжує проект з моменту зародження бізнес ідеї та готова розрахувати проект з різним ступенем деталізації в залежності від його інвестиційної стадії. У той же час як розробник інвестиційного аналізу та/або бізнес плану, ми готові йти з Вами в проект і брати участь в його реалізації як керуюча компанія, що, зауважте, є досить унікальним поєднанням для сьогоднішнього ринку відповідних послуг. У нашому випадку Ви зі старту отримуєте зіграну команду досвідчених фахівців, яка супроводжує Вас впродовж всього проекту і готову розділити з Вами відповідальність за його результат.

ТОВ "РІКК" пропонує Вам послуги на наступних стадіях і в комплексі:

Передінвестиційні дослідження (ініціація):

- збір та вивчення інформації;

- формування інвестиційного задуму (бізнес ідеї);

- формування концепції проекту та його концептуальна оцінка.

Планування:

- розробка комплексного бізнес-плану проекту та оцінка його ефективності;

- розробка і узгодження проектно-кошторисної документації;

- розробка планів-графіків робіт, формування уточненого бюджету і термінів реалізації проекту.

Інвестиційна (реалізація):

- проведення тендерів та укладання контрактів на підряд і постачання;

- деталізація планів-графіків робіт, призначення відповідальних, коригування бюджету і термінів реалізації проекту;

- контроль якості і термінів будівельно-монтажних робіт;

- контроль якості і термінів пуско-налагоджувальних робіт;

- супровід здачі об'єкта в експлуатацію.

Експлуатаційна:

- прогнозування витрат і доходів, контроль і забезпечення відповідності операційних показників проектним
(бюджетування);

- супровід процедур щодо закриття проекту, продажу бізнесу, погашення кредиту/виходу інвестора «в гроші».

Скачати прайс-лист