Пошук шляхів найбільш ефективного використання земельних ресурсів

Земля має обмежені можливості, у той час як її природні ресурси можуть мінятися згодом, а також залежно від умов їх використання. Ріст людських потреб і розширення економічної діяльності мають все більший вплив на земельні ресурси, породжують конкуренцію та конфлікти, і ведуть до нераціонального використання земель і земельних ресурсів. Пропонуємо співробітництво по пошуку шляхів найбільш ефективного використання земельних ресурсів.

Послуга №1 - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ПІД ТВАРИННИЦТВО

Основним напрямком розвитку сільського господарства є подальша спеціалізація та концентрація сільськогосподарського виробництва. Коли говорять про концентрацію, як про процес не тільки у соціально-економічному, але й у географічному аспекті, не виникає сумнівів, що він має природні фізичні межі, або територіальні обмеження. Справді, гектари сільгоспугідь не можна, наприклад, розташувати один над іншим у кілька поверхів, як це можна зробити з верстатами на промисловому підприємстві. Однак, не завжди очевидно, що крім фізичних обмежень концентрації існують ще й екологічні.

Механізм зв\'язку ландшафту із тваринницьким господарством очевидний. Продуктивність тваринництва безпосередньо визначається використанням заплавно-лугового ландшафту, просторова структура якого нерівномірна по Україні. Дисперсність природних угідь і створює екологічні межі концентрації молочного скотарства в цілому. Інакше кажучи, на економічну структуру сільського господарства накладається ряд зовнішніх обмежень, екологічних по своїй природі, тому що вони викликані винятково характером ландшафту.

 

Зональність ґрунтів приводить до відповідної зональності рослинності, у тому числі й природних кормових угідь, що у свою чергу впливає на собівартість товарної продукції.

Компанія ТОВ «РІКК» пропонує консалтингові послуги підприємствам тваринництва:

- проведення інвестиційного аналізу земельних ресурсів, планованих під тваринництво на предмет доцільності й ефективності використання даної землі під проектований процес тваринництва;

- розрахунок потреби в землі залежно від планованого поголів'я й раціону худоби;

- розрахунок потреби в землі залежно від урожайності кормових культур;

- розробку бізнес плану інвестиційного проекту тваринництва з метою залучення інвестицій у проект.

Послуга №2 - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ПІД РОСЛИННИЦТВО

Виробництво всіх видів продукції сільського господарства (включаючи тваринництво й переробку) залежить від стану рослинництва. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції є одним з основних показників, що характеризують діяльність сільськогосподарських підприємств. Від його величини залежать обсяг реалізації продукції, рівень її собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансове становище підприємства, його платоспроможність й інші економічні показники. Тому аналіз необхідно починати з вивчення обсягу виробництва продукції, і зокрема продукції рослинництва.

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у свою чергу залежить від урожайності, що прямо пов'язана з географічним розташуванням і кліматичними умовами регіону. У випадку низької врожайності господарству буде потрібно більше площі для виробництва необхідного обсягу продукції.

Компанія ТОВ «РІКК» пропонує консалтингові послуги підприємствам рослинництва:

- проведення інвестиційного аналізу земельних ресурсів під рослинництво на предмет доцільності й ефективності використання землі під вирощування планованої культури;

- розрахунок потреби в землі залежно від урожайності, з урахуванням сівозміни;

- розробку бізнес плану інвестиційного проекту рослинництва з метою залучення інвестицій у проект.

Послуга №3 - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ПІД БУДІВНИЦТВО

Компанія ТОВ «РІКК» пропонує консалтингові послуги інвестиційно-будівельним компаніям:

- проведення інвестиційного аналізу земельних ресурсів під на предмет доцільності й ефективності будівництва об\'єктів житлової та комерційної нерухомості;

- розробку розширеної концепції інвестиційно-будівельних проектів;

- розробку бізнес плану інвестиційно-будівельного проекту з метою залучення інвестицій у проект.

 Скачати прайс-лист