Особливості розміщення промислового підприємства за межами населенного пункту

 

Зростання промислового виробництва, забудова міст призводять до необхідності винесення старих і будівництва нових підприємств на нових територіях. При цьому розміщення промислових об'єктів повинно відповідати цільовому призначенню земельної ділянки, детальному плану, проекту забудови території. Нерідко виникає ситуація, коли обставини диктують власникам необхідність розміщення об'єктів на землях, спочатку відведених або передбачених у проектах забудови для інших цілей. Враховуючи, що містобудівна документація нерозривно пов'язана з документацією землевпорядної, планувати розміщення промислового об'єкта в даному випадку доречно лише у випадку можливості зміни цільового призначення ділянки та внесення відповідних змін до проекту забудови території. Однак, чинне законодавство містить деякі особливості щодо визначення різновидів цільового призначення землі та процедур оформлення їх зміни.

Розглянемо наступну ситуацію. Власник володіє земельною ділянкою. Цільове призначення, вказане в акті на право власності на землю Замовника: «для оптової торгівлі та складського господарства». Розглядається можливість розміщення на даній території заводу по виробництву продуктів харчування.

Порядок і необхідність зміни цільового призначення земельної ділянки описані в ст. 20 Земельного кодексу України. Згідно з п. 5 «види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користувачем самостійно в межах вимог, встановлених законом для використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної документації та документації із землеустрою» . Таким чином, нам необхідно зрозуміти в даній ситуації, до яких категорій, тобто до якого основного цільового призначення, відноситься даний вид земель. Категорії земель (види основних цільових призначень) наведені в ст. 19 Земельного кодексу. Це землі сільгосппризначення; житлової та громадської настройки; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісогосподарського призначення; землі водного фонду і, нарешті, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Перелік є вичерпним, проте точного дозволу наявного питання ЗК не дає. Детально ж види цільового призначення землі визначені затвердженою Наказом Держкомзему № 548 від 23.07.2010 року Класифікацією видів цільового використання земель. При вивченні тексту документа в розділі Секція B «Землі житлової та громадської забудови» знаходимо призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі». У той же час в розділі Секція J «Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення» види, що відповідають хоча б частково зазначеним в Акті на право власності вимогам, відсутні. У даному випадку вбачається, що наміри з використання та наявне цільове призначення знаходяться в різних категоріях, тобто заплановане власником використання ділянки без зміни її цільового призначення буде порушенням земельного законодавства, з одного боку, і виключає узгодження архітектурного проекту заводу на ділянці, з іншого. Таким чином, необхідне виконання процедури зміни цільового призначення, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів № 502 від 11.04.2002, яка полягає в узгодженні або перепогодженні відповідного проекту відведення земельної ділянки з наступним прийняттям рішення районною або обласною державною адміністрацією.

В той же час необхідно внести зміни в містобудівну документацію - план забудови, детальний план території. Процедура передбачена місцевими правилами забудови територій, наприклад Правилами забудови Київської області, схваленими Розпорядженням КОДА № 1060 від 19.12.2006 р., і вирішувалась через містобудівне обґрунтування.

Проте, тут нам необхідно приймати до уваги, що Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 02.12.2010 року вніс принципові корективи у можливості зміни містобудівної документації. Стаття 24 містить вимоги відповідності землевпорядній документації,що розробляється, наявній містобудівній (детального плану території - ДПТ). Крім того, з 1 січня 2012 року наявність ДПТ для зміни цільового призначення є обов'язковою умовою.

Таким чином, для розміщення об'єкта в нашому випадку необхідно дотримання відразу кількох умов:

1. Наявність розробленого ДПТ земель сільради.

2. Відповідність передбаченого в ДПТ основного цільового призначення ділянки необхідному.

3. Проходження процедури перепогодження проекту відведення ділянки.

4. Отримання позитивних рішень районних та обласної влади.

усі новини